غذای خشک سگ مبتلا به بیماری های قلبی

  • ۲ کیلوگرم
  • ۱۴ کیلوگرم
  • ۷.۵ کیلوگرم

در انبار موجود نیست

CARDIAC خوراک کامل غذا برای سگ هایی است که برای کمک به عملکرد قلب در مورد نارسایی قلبی مزمن، تشکیل شده است. این رژیم حاوی تعادل الکترولیتی پتاسیم، منیزیم و سدیم به منظور حمایت از سگ با نارسایی مزمن قلبی است.

CARDIAC خوراک کامل غذا برای سگ هایی است که برای کمک به عملکرد قلب در مورد نارسایی قلبی مزمن، تشکیل شده است. این رژیم حاوی تعادل الکترولیتی پتاسیم، منیزیم و سدیم به منظور حمایت از سگ با نارسایی مزمن قلبی است.

  • پشتیبانی عروقی

مواد مغذی خاص برای کمک به سیستم عروقی می باشد و رادیکال های آزاد را خنثی می کند.

  • کمک به عملکرد کلیه

محتوای فسفر متوسط برای کمک به حفظ عملکرد کلیوی.

  • تعادل الکترولیتی

پتاسیم، منیزیم و سدیم به منظور حمایت از سگ با نارسایی مزمن قلبی سازگار است.

  • کمک به عملکرد قلب
مواد مغذی که به حفظ سلامت عضلات قلب کمک می کند.
  • ۲ کیلوگرم ۷.۵ کیلوگرم ۱۴ کیلوگرم
  • درمان بیماری های قلبی
مــزایا
مــعایب