غذای خشک سگ, مدیریت استرس

در انبار موجود نیست

این غذای خشک برای کنترل و مدیریت احساسی سگ هایی که استرس زیادی دارند مناسب است. سیستم گوارشی سگ را تقویت می کند.

  • کنترل احساس

  این محصول مناسب سگ آلفا و حاوی کازئین تریپسی هیدرولیزات و تریپتوفان (اسید آمینه) برای کمک به حفظ تعادل احساسی است.

  • تقویت پوست

  یک مجموعه بی نظیر ازموادی که برای تقویت پوست مفید است.

  • تقوست سیستم گوارشی گوارش

  مواد مغذی که  فلور روده را متعادل و ترانسپورتی گوارش را تقویت می کنند.

  • کنترل تارتار

  تغذیه ای که کلسیم را در بزاق به دام می اندازد به طوری که باعث کاهش ذخایر تارتار می شود.

 • ۲ کیلوگرم
 • کنترل استرس
مــزایا
مــعایب