غذای خشک سگ مبتلا به بیماریهای گوارشی

  • ۲ کیلوگرم
  • ۱۴ کیلوگرم
  • ۷.۵ کیلوگرم

در انبار موجود نیست

GASTRO-INTESTINAL خوراک کامل غذا برای کنترل تغذیه سگ های با بیماری های گوارشی، برای کاهش اختلالات جذب روده ای حاد و تغذیه و بهبودی است. ترکیبات بسیار قابل هضم می باشد و باعث افزایش سطح الکترولیت ها و مواد مغذی ضروری و سطح انرژی بالا می شود.

GASTRO-INTESTINAL خوراک کامل غذا برای کنترل تغذیه سگ های با بیماری های گوارشی، برای کاهش اختلالات جذب روده ای حاد و تغذیه و بهبودی است. ترکیبات بسیار قابل هضم می باشد و باعث افزایش سطح الکترولیت ها و مواد مغذی ضروری و سطح انرژی بالا می شود.

  • ایمنی گوارشی

این خوراک باعث سیستم گوارش متعادل می شود.

  • انرژی بالا

مقدار انرژی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای سگ های بالغ بدون فشار به معده.

  • افزایش شادابی
  • Epa / DHA

EPA / DHA برای کمک به حفظ یک سیستم گوارش سالم.

  • ۲ کیلوگرم ۷.۵ کیلوگرم ۱۴ کیلوگرم
  • درمان بیماری های گوارشی
مــزایا
مــعایب