دمبل دندانی ژلاتینی سگ

در انبار موجود نیست

وسایل بازی همیشه مورد پسند حیوانات خانگی میباشد. حیوانات خانگی بخصوص سگ همیشه دنبال وسایلی برای بازی هستند تا بتوانند انرژی خود را تخلیه کنند و شاداب باشد. دمبل خاردار مخصوص سگ نیز محصولی است که سگ ها میتوانند با آن بازی کنند. به دلیل ژلاتیینی بودن این محصول هیچگونه خطری برای حیوانات ندارد

وسایل بازی همیشه مورد پسند حیوانات خانگی میباشد. حیوانات خانگی بخصوص سگ همیشه دنبال وسایلی برای بازی هستند تا بتوانند انرژی خود را تخلیه کنند و شاداب باشد. دمبل خاردار مخصوص سگ نیز محصولی است که سگ ها میتوانند با آن بازی کنند. به دلیل ژلاتیینی بودن این محصول هیچگونه خطری برای حیوانات ندارد. این وسیله میتواند به عنوان ماساژور دندان نیز کاربرد داشته باشد

  • 16.5
مــزایا
مــعایب