گردنبند الیزابت کربل

  • S
  • M
  • ۱۲.۵
  • ۲۰
  • ۲۵
  • ۳۰

در انبار موجود نیست

این گردنبند مانع از گاز گرفتن بی مورد و جویدن سگ می شود بسیار کاربردی است و از این محصول می توان برای آموزش سگ ها استفاده کرد.

شما از این محصول می توانید برای تنبه سگ و آموزش سگ و کنترل رفتار سگ استفاده کنید.

به کمک این محصول می توانید

  • مانع از گاز گرفتن سگ شوید.
  • مانع جویدن وسایل توسط سگ شوید.
  • ترک عادت های بد غذا خوردن سگ شوید.

مــزایا
مــعایب