گردنبند بادی الیزابت

  • ۲۵-۴۰ سانتی متر
  • ۴۰-۶۰ سانتی متر
  • ۶۰-۸۰ سانتی متر

در انبار موجود نیست

گردنبند بادی الیزابت یک قلاده مناسب برای جلوگیری و منع کردن سگ یا گربه از گاز گرفتن های موضعی می باشد.

این گردنبند بادی مانع غذا خوردن حیوان نمی شود و حیوان خانگی شما براحتی می تواند غذا بخورد.

اگر حیوان خانگی شما عادت بدی در غذا خوردن و یا جویدن دارد شما می توانید از سوییت ایچینگ محصول استفاده کنید. 

گردنبند بادی الیزابت یک قلاده مناسب برای جلوگیری و منع کردن سگ یا گربه از گاز گرفتن های موضعی می باشد.

این گردنبند بادی مانع غذا خوردن حیوان نمی شود و حیوان خانگی شما براحتی می تواند غذا بخورد.

اگر حیوان خانگی شما عادت بدی در غذا خوردن و یا جویدن دارد شما می توانید از سوییت ایچینگ محصول استفاده کنید.  

  • ۲۵-۴۰ سانتی متر ۴۰-۶۰ سانتی متر ۶۰-۸۰ سانتی متر
مــزایا
مــعایب