چکمه

در انبار موجود نیست

این چکمه تمام چرم می باشد و در مسابقات سوارکاری سوارکاران باید از چکمه های بلند تا زیر زانو استفاده کنند طوری که چکمه روی شلوار آنها قرار بگیرد.

مــزایا
مــعایب