ناخن گیر

  • 1.3×۴.۸×۱۳.۷ سانتی متر
  • ۱.۵×۵.۳×۱۶ سانتی متر

در انبار موجود نیست

این ناخن گیر جهت گرفتن ناخن های سگ مناسب است. شما باید بطور منظم ناخن های سگ خود را چک کنید و آنها را کوتاه کنید مخصوصا اگر سگ شما در خانه نگهداری می شود برای حفظ بهداشت سگ و آسیب ندیدن وسایل منزل باید ناخن های سگ کوتاه شود.

این ناخن گیر جهت گرفتن ناخن های سگ مناسب است. شما باید بطور منظم ناخن های سگ خود را چک کنید و آنها را کوتاه کنید مخصوصا اگر سگ شما در خانه نگهداری می شود برای حفظ بهداشت سگ و آسیب ندیدن وسایل منزل باید ناخن های سگ کوتاه شود.

  • 1.3×۴.۸×۱۳.۷ سانتی متر ۱.۵×۵.۳×۱۶ سانتی متر
مــزایا
مــعایب