مکمل ویژه گوسفند

در انبار موجود نیست

این مکمل غذایی دام حاوی موادی است که باروری و احتمال دوقلو زایی در گله را افزایش می دهد و بهتر است از اضافه کردن هر گونه مکمل غذایی که حاوی مواد معدنی بخصوص سلنیوم، مس و گوگرد است به همراه این مکمل غذایی به جیره غذایی گوسفند خود داری کنید و با متخصص مشورت کنید.

  • تقویت باروری و تولید مثل میش و قوچ
  • تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از بیماری
  • شیر میش را افزایش می دهد
  • احتمال دوقلو زایی را در گله افزایش می دهد
  • رشد و پروار را افزایش می دهد

بهتر است از اضافه کردن هر گونه مکمل غذایی که حاوی مواد معدنی بخصوص سلنیوم، مس و گوگرد است به همراه این مکمل غذایی به جیره غذایی گوسفند خود داری کنید و با متخصص مشورت کنید.

نحوه مصرف:

برای هر راس میش آبستن ۳۰ گرم روزانه به جیره ه غذایی اضافه کنید و بره ماده مخلوط با خوراک

برای هر راس میش در دوره فلاشینگ، اواخر آبستنی ۴۰ گرم  و هر راس بره پرواری مخلوط با خوراک

  • ۲۵ کیلوگرم
مــزایا
مــعایب