مکمل دامی سوپر

در انبار موجود نیست

 این محصول یک مکمل دامی مناسب به منظور تامین نیازها و مواد غذایی مورد نیاز گاو می باشد. باید در جای خشک و خنک نگهداری شود.

به دلیل اصلاح گاو به منظور افزایش تولید شیر دستگاه گوارش حیوان نمی تواند نیاز های خود را تامین کند و باید این نیازها از طریق مکمل های دامی به جیره غذایی گاو اضافه شود. این محصول یک مکمل دامی مناسب به منظور تامین نیازها و مواد غذایی مورد نیاز گاو می باشد.

باید در جای خشک و خنک نگهداری شود.

مــزایا
مــعایب