قفس پرنده کیت کامل مدل ISABELLE

در انبار موجود نیست

قبل از اینکه شما برای نگهداری، پرنده به منزل بیاورید باید حتما برای او قفس تهیه کنید حتی پرنده هایی که مدت زمانی طی روز را خارج از قفس هستند، بخش زیادی از روز را در داخل قفس سپری می کنند. این قفس مناسب پرنده های کوچک است.

برای نگهداری پرنده این نکته بسیار مهم است که قفس و وسایل جانبی  مناسب برای پرنده در نظر بگیرید تا پرنده شاد و سالمی داشته باشید.

برای نگهداری پرنده این نکته بسیار مهم است که قفس و وسایل جانبی  مناسب برای پرنده در نظر بگیرید تا پرنده شاد و سالمی داشته باشید.

اندازه قفس و فاصله بین نرده ها هرچه بیشتر باشد احتمال اینکه به پرنده آسیب برسد کمتر خواهد شد فاصله بین نرده های قفس باید طوری باشد که سر پرنده از آن رد نشود.

این قفس به گونه ای است که تمیز کردن آن راحت و آسان است و درب قفس طوری طراحی شده است که دست شما براحتی وارد قفس می شود و می توانید پرنده را براحتی از قفس بیرون بیاورید.

اندازه پرندهنمونه گونه پرندهفاصله بین نرده قفساندازه قطر نشیمنگاه
کوچکفنچ، مرغ عشق، قناری و شاه طوطیکمتر از ۱.۲ سانتیمتربین ۱ تا ۲ سانتیمتر
متوسطعروس هلندی، طوطی استرالیایی و سنگالبین ۱.۲ تا ۲ سانتیمتربین ۱.۵ تا ۳ سانتیمتر
بزرگکاسکو، طوطی آمازون و کاکل سفیدبین ۲ تا ۳ سانتیمتربین ۲.۵ تا ۵ سانتیمتر
  • ۴۷,۵x ۳۲,۵x ۶۰ سانتی متر
مــزایا
مــعایب