غذای پلت مشکی مرغ مینا و پرندگان حشره خوار

  • ا کیلوگرم

در انبار موجود نیست

این غذا مناسب یرای مرغ مینا و پرندگان حشره خوار می باشد این محصول هضم راحت و آسانی دارد.

غذای پلت مرغ مینای پادوان از پلت هایی با روکش چربی و کربن گیاهی تشکیل شده است که این نوع روکش هضم غذا را آسان می کند و باعث تسهیل فعالیت روده می شود.

این غذا مناسب یرای مرغ مینا و پرندگان حشره خوار می باشد این محصول هضم راحت و آسانی دارد

غذای پلت مرغ مینای پادوان از پلت هایی با روکش چربی و کربن گیاهی تشکیل شده است که این نوع روکش هضم غذا را آسان می کند و باعث تسهیل فعالیت روده می شود.

این محصول تمام مواد مغذی و مورد نیاز مرغ مینا را دارا می باشد.

  • ۱کیلوگرم
مــزایا
مــعایب