غذای سوپرپریمیوم مرغ عشق

  • ا کیلوگرم

در انبار موجود نیست

این محصول از دانه ها و مواد اولیه طبیعی و دانه های پرو بلانس تهیه شده است که تمام مواد لازم و ضروری که مورد نیاز مرغ های عشق است شامل می شود.

ساختار غذای سوپر پریمیوم  توسط محققان دانشگاه طراحی شده است برای همین فرمولاسیون آن تمام مواد مغذی و کامل برای رشد مرغ عشق را دارد.

این محصول از دانه ها و مواد اولیه طبیعی و دانه های پرو بلانس تهیه شده است که تمام مواد لازم و ضروری که مورد نیاز مرغ های عشق است شامل می شود.

ساختار غذای سوپر پریمیوم توسط محققان دانشگاه طراحی شده است برای همین فرمولاسیون آن تمام مواد مغذی و کامل برای رشد مرغ عشق را دارد.

  • ۱ کیلوگرم
مــزایا
مــعایب