خوراک غنی شده با حشرات ویژه پرندگان آوازخوان و بلبل

در انبار موجود نیست

این خوراک غنی شده با حشرات یک خوراک کامل مناسب برای پرندگان حشره خواری است که در طبیعت از حشرات، لارو، کرم، توت های وحشی و میوه تغذیه می کنند.

خوراک کامل برای پرندگان حشره خوار

خوراک کامل مناسب برای پرندگان حشره خواری که در طبیعت از حشرات، لارو، کرم، توت های وحشی و میوه تغذیه می کنند.

  • ۲۰ کیلوگرم
مــزایا
مــعایب