مکمل غذایی میوه ای غنی شده با عسل , ویژه تمامی پرندگان (بدون رنگدانه)

  • ۴ کیلو گرم
  • ۳۰۰ گرم

در انبار موجود نیست

خوراک نرم سفید برای شرطی کردن، محصولی مناسب برای تمامی پرندگان دانه خوار در دوره پر ریزی و تو لک بری.

  • خوراک نرم سفید برای شرطی کردن،
  • غنی شده با عسل.
  • بافت نرم و اشتها آور (فاقد هرگونه رنگدانه).
  • محصولی مناسب برای تمامی پرندگان دانه خوار در دوره پر ریزی و تو لک بری.
  • این خوراک همچنین برای طوطی ها و پارکیت ها مناسب است.
  • ۳۰۰ گرم
مــزایا
مــعایب