خوراک تخم مرغی خشک BISKO استارتر تمام پرندگان (حرفه ای)

  • ا کیلوگرم
  • ۴ کیلو گرم

در انبار موجود نیست

این خوراک تخم مرغی خشک حاوی دانه یا جوانه پخته شده است که می توان آن را به خوراک اصلی به هنگام پرورش جوجه اضافه کرد.

خوراک تخم مرغی خشک حرفه ای برای تمامی پرندگان دانه خوار.

حاوی دانه یا جوانه پخته شده است که می توان آن را به خوراک اصلی به هنگام پرورش جوجه اضافه کرد.

  • ا کیلوگرم ۴ کیلو گرم
مــزایا
مــعایب