غذای خشک گربه بالغ عقیم شده کنترل کالری

  • ۱.۵ کیلوگرم
  • ۳.۵ کیلوگرم

در انبار موجود نیست

غذای خشک گربه بالغ  عقیم شده کنترل کالری. ترکیبی از فیبرهای محلول مثل سیلیوم و غیر محلول بوسیله افزایش زمانی بین وعده های غذایی باعث نگه داشتن انرژی و محدود کردن مصرف خودبخودی انرژی می شود.

ترکیبی از فیبرهای محلول مثل سیلیوم و غیر محلول بوسیله افزایش زمانی بین وعده های غذایی باعث نگه داشتن انرژی و محدود کردن مصرف خودبخودی انرژی می شود. این غذا با داشتن فرمولی از چربی و کالری کم و مقدار فیبر بالا به گربه کمک می کند تا وزن بدنش را در حد مطلوبی حفظ کند. علاوه برآن غنی شده با ال کارنتین است که در واقع یک حمل کننده اسید چرب به میتوکندری سلول است.

  • ۱.۵ کیلوگرم
  • هضم راحت و آسان خوش طعم کالری به اندازه
مــزایا
مــعایب