غذای خشک گربه بالغ عقیم نشده تا هفت سال

در انبار موجود نیست

غذای خشک گربه بالغ  عقیم نشده تا هفت سال. این محصول غذایی دارای تراکم انرژی بیشتری نسبت به غذای گربه های عقیم است، زیرا گربه های عقیم نشده به انرژی و کالری بیشتری نیاز دارند.

این محصول غذایی دارای تراکم انرژی بیشتری نسبت به غذای گربه های عقیم است، زیرا گربه های عقیم نشده به انرژی و کالری بیشتری نیاز دارند. مجموعه آنتی اکسیدان ها شامل ویتامین E، ویتامین C، تائورین و لوتئین که در این غذا وجود دارند به خنثی سازی رادیکالهای آزاد گربه عقیم نشده کمک می کنند. به یاد داشته باشید که از غذا برای گربه های بالغ تا هفت سال استفاده کنید.

  • 2 کیلو گرم
  • هضم راحت و آسان خوش طعم
مــزایا
مــعایب