غذای خشک گربه بالغ - تناسب اندام

در انبار موجود نیست

غذای خشک گربه بالغ - تناسب اندام. فیبرهای غیر محلول مانند پکتین و لعابی که توسط سیب و دانه های سیلیوم ایجاد می شود باعث کاهش گرسنگی می شود و سبوس گندم موجود در این غذا به حرکات روده کمک می کند.

فیبرهای غیر محلول مانند پکتین و لعابی که توسط سیب و دانه های سیلیوم ایجاد می شود باعث کاهش گرسنگی می شود و سبوس گندم موجود در این غذا به حرکات روده کمک می کند. دانه های غنی شده سیلیوم قادر به جذب آب فراوانی هستند و باعث می شوند که گربه احساس سیری کند. فیبر موجود در سیب در این غذا باعث کاهش اشتها و فعال نگه داشن حرکات روه می شود که همگی در نتیجه باعث تناسب اندام می شوند. این محصول غذایی برای گربه های بالغ بالای یک سال مفید است.

  • هضم راحت و آساان خوش طعم
مــزایا
مــعایب