غذای خشک گربه بالغ مبتلا به هربال شدید

  • ۴۰۰ گرم
  • ۲ کیلوگرم
  • ۴ کیلو گرم

در انبار موجود نیست

غذای خشک گربه بالغ مبتلا به هربال شدید. گربه های خانگی در حدود ۳۰ درصد از زمان بیداریشان را صرف نظافت و لیس زدن خود می کنند و دو سوم موهای خود را می بلعند، که باعث می شود موهای مرده و سست درون معده گربه تولید یک توده مویی کنند که براحتی هم دفع نمی شود.

گربه های خانگی در حدود ۳۰ درصد از زمان بیداریشان را صرف نظافت و لیس زدن خود می کنند و دو سوم موهای خود را می بلعند، که باعث می شود موهای مرده و سست درون معده گربه تولید یک توده مویی کنند که براحتی هم دفع نمی شود. این  محصول غذایی با یک فرمول ویژه باعث هضم دو برابر توده های مویی می شود. غنی شده از فیبر مانند سیلیوم و فیبرهای نامحلول است. این فرمول باعث می شود که توده های مویی جمع شده در معده به جای اینکه باعث استفراغ بشوند، هضم شوند.

  • طعم مطلوب هضم راحت و آسان
مــزایا
مــعایب