غذای خشک گربه بالغ عقیم شده بالای 7 سال

در انبار موجود نیست

غذای خشک گربه بالغ عقیم شده  بالای ۷ سال. نیازهای گربه عقیم با سایر گربه ها متفات است. در گربه عقیم نیاز به انرژی کم می شود، بنابراین خطر ابتلا به چاقی زیاد می شود، این محصول با سطح متوسط چربی این خطر را کم می کند.

نیازهای یک گربه عقیم با سایر گربه ها متفات است. در گربه عقیم نیاز به انرژی کم می شود، بنابراین خطر ابتلا به چاقی زیاد می شود، این محصول با سطح متوسط چربی این خطر را کم می کند. در گربه های سن بالا عملکرد کلیه ها پایین می آید، این محصول با سطح مناسب فسفر به سلامت کلیه ها کمک می کند. فرمول این محصول غذایی به سلامت سیستم ادراری نیز کمک می کند. به یاد داشته باشید که از این محصول فقط برای گربه های بالای ۷ سال استفاده کنید.

  • هضم راحت و آسان
مــزایا
مــعایب