غذای خشک گربه های داخل خانه بالای 7 سال

در انبار موجود نیست

غذای خشک گربه های داخل خانه بالای ۷ سال. نیازمندی های گربه داخل خانه با گربه های خارج از خانه متفاوت است. این محصول بنا به نیازهایی که گربه های داخل خانه دارند تهیه شده است.

نیازمندی های گربه داخل خانه با گربه های خارج از خانه متفاوت است. این محصول بنا به نیازهایی که گربه های بالغ داخل خانه دارند تهیه شده است. هضم راحت و آسانی دارد. به خاطر داشته باشید که برای گربه هایی مصرف شود که سنشان بین ۷ تا ۱۲ سال است.

  • هضم راحت و آسان
مــزایا
مــعایب