غذای خشک گربه های بالغ خارج خانه

  • ۴۰۰ گرم
  • ۲ کیلوگرم
  • ۱۰ کیلو گرم

در انبار موجود نیست

غذای خشک گربه بالغ فعال برای سنین ۱ تا ۷ سال. برخی از نژادهای گربه از سایرین فعال تر هستند و به فعالیت روزانه منظم احتیاج دارند، در عین حال برای انجام این فعالیت ها باید دسترسی کافی به فضای بیرون از خانه داشته باشند.

برخی از نژادهای گربه از سایرین فعال تر هستند و به فعالیت روزانه منظم احتیاج دارند، در عین حال برای انجام این فعالیت ها باید دسترسی کافی به فضای بیرون از خانه داشته باشند. به یاد داشته باشید که از این غذا فقط باید برای گربه هایی استفاده کنید که بالغ باشند و سنشان بین ۱ تا ۷ سال باشد.

  • ۴۰۰ گرم ۲ کیلوگرم ۱۰ کیلو گرم
مــزایا
مــعایب