غذای خشک Dado سگ نژاد کوچک (مرغ) Super Premium

  • ۲ کیلوگرم
  • ۷۰۰ گرم

30,000 تومان

غذای خشک Dado سگ  نژاد کوچک (مرغ) Super Premium. این محصول غذایی یک خوراک کامل است که برای سگ های نژاد کوچک بالغ تهیه شده است.

این محصول غذایی یک خوراک کامل است که برای سگ های نژاد کوچک بالغ بالای یک سال تهیه شده است.

  • حاوی مرغ و برنج.
  • مخصوص سگ های بالغ ۱ تا ۱۰ کیلوگرم.
  • ۷۰۰ گرم ۲ کیلوگرم
  • هضم راحت و آسان خوش طعم مخصوص نژاد کوچک
مــزایا
مــعایب