غذای خشک Dado گربه بالغ با دستگاه گوارش حساس (بره) Super Premium

  • ۴۰۰ گرم
  • ۲ کیلوگرم

21,000 تومان

غذای خشک Dado گربه بالغ با دستگاه گوارش حساس (بره) Super Premium. این محصول غذایی مخصوص گربه های بالغی که سیستم گوارشی حساسی دارند تهیه شده است و بخوبی تمامی نیازهای این دسته از گربه ها را برآورده می کند.

این محصول غذایی مخصوص گربه های بالغی که سیستم گوارشی حساسی دارند تهیه شده است و بخوبی تمامی نیازهای این دسته از گربه ها را برآورده می کند.

  • محصولی کامل حاوی گوشت بره.
  • مناسب سیسم گوارش حساس.
  • ایجاد تعادل باکتریایی فلور روده.
  • تامین کننده سلامت عمومی بدن.
  • ۴۰۰ گرم ۲ کیلوگرم
  • هضم راحت و آسان خوش طعم مخصوص دستگاه گوارش حساس
مــزایا
مــعایب