عرق گیر طرح زین

در انبار موجود نیست

این عرق گیر پارچه ای ضخیم است که بر روی زین اسب قرار می دهند و سوار کار روی آن می نشیند وجود عرق گیر باعث تعادل سوارکار روی زین و گرفتن عرق سوار کار می شود.

مــزایا
مــعایب