ظرف غذای تکی گرد مخصویص پوزه های کوتاه و متوسط

در انبار موجود نیست

این محصول مناسب برای حیوان خانگی با پوزه های کوتاه و متوسط می باشد. 

این ظرف غذا ضد حساسیت می باشد و براحتی قابل شستشو است شما می توانید از این ظرف برای غذا استفاده کنید به گونه ای طراحی شده است که حیوان خانگی شما براحتی می تواند بدون اینکه اطراف را کثیف کند غذای خود را بخورد. 

این محصول مناسب برای حیوان خانگی با پوزه های کوتاه و متوسط می باشد. این ظرف غذا ضد حساسیت می باشد و براحتی قابل شستشو است شما می توانید از این ظرف برای غذا استفاده کنید به گونه ای طراحی شده است که حیوان خانگی شما براحتی می تواند بدون اینکه اطراف را کثیف کند غذای خود را بخورد.

  • ضد حساسیت
  • سفید سرمه ای
مــزایا
مــعایب