ظرف غذای دوتایی سگ

در انبار موجود نیست

این محصول از دو قسمت جدا ساخته شده است. شما می توانید برای حیوان خانگی خود دو نوع غذای متفاوت در یک ظرف غذا بریزید و یا اینکه در یک قسمت آب و در قسمت دیگر غذا بریزید.

این محصول از دو قسمت جدا ساخته شده است. شما می توانید برای حیوان خانگی خود دو نوع غذای متفاوت در یک ظرف غذا بریزید و یا اینکه در یک قسمت آب و در قسمت دیگر غذا بریزید.

این ظرف ها رنگ های شادی دارد که حیوان را به خوردن غذا راغب می کند.

  • ضد حساسیت
  • سرخابی آبی سبز
مــزایا
مــعایب