شیشه شیر توله سگ برند جیم داگ جیم داگ | Bottle Of Milk GimDog

  • کوچک

در انبار موجود نیست

این محصول با 4 سر با سایزهای مختلف تولید شده تا با توجه به جثه توله سگ خود در ماه های مختلف از آن به راحتی استفاده کنید.

مــزایا
مــعایب