شلوار سوارکاری

در انبار موجود نیست

این شلوار کشی، تنگ و چسبان می باشد و سوارکار در آن احساس راحتی دارد. سوار کاران باید از لباس هایی استفاده بکنند که دست و پا گیر نباشد و همچنین در آن احساس راحتی کنند.

مــزایا
مــعایب