شلاق

در انبار موجود نیست

شلاق اسب وسیله تنبیه اسب نیست بلکه وسیله ای است برای تشویق اسب برای انجام کاری.

از شلاق اسب برای آموزش

  • نحوه ایستادن اسب
  • چگونگی حرکت اسب
  • بیدار باش اسب
  • هوشیار باش اسب
  • حواست را جمع کن

استفاده می شود. این باعث می شود که اسب از فرمان شما اطاعت کند. البته لازم به ذکر است که از این فرامین درست و بجا باید استفاده شود.

مــزایا
مــعایب