شانه با دنده های چرخشی

در انبار موجود نیست

این شانه با دنده های چرخشی کمک می کند تا موهای اضافی گربه و سگ گرفته شود این برس طوری طراحی شده است که در دست براحتی قرار می گیرد. بهتر است شما بصورت روزانه موهای گربه و سگ خود را شانه کنید تا موهای کمتری در اطراف ریخته شود.

این شانه با دنده های چرخشی کمک می کند تا موهای اضافی گربه و سگ گرفته شود این برس طوری طراحی شده است که در دست براحتی قرار می گیرد. بهتر است شما بصورت روزانه موهای گربه و سگ خود را شانه کنید تا موهای کمتری در اطراف ریخته شود و موهای اضافی گربه یا سگ گرفته شود. با این کار مانع از گره خوردن موهای گربه و سگ می شوید.

این شانه برای اکثر نژاد ها مناسب می باشد.

  • قرمز
مــزایا
مــعایب