شامپو سگ جهت از بین بردن بو

  • ۳۰۰ میلی لیتر
  • ۱ لیتر

در انبار موجود نیست

این محصول یک نوع شامپو می باشد که جهت از بین بردن بوی بد سگ بسیار مفید می باشد و در اندازه ۱ لیتری و ۳۰۰ وجود دارد.

این محصول یک نوع شامپو می باشد که جهت از بین بردن بوی بد سگ بسیار مفید می باشد و در اندازه ۱ لیتری و ۳۰۰ وجود دارد.

این محصول باعث می شود سگ دیرتر بو بگیرد.

  • ۱ لیتر ۳۰۰ میلی لیتر
مــزایا
مــعایب