پوچ گربه بالغ عقیم شده کنترل وزن

در انبار موجود نیست

پوچ گربه بالغ عقیم شده کنترل وزن. عقیم شدن تاثیر زیادی بر سطح هورمون گربه ها می گذارد. این تغییرات ممکن است پیش آمدهای مثبتی مثل رفتارهای اجتماعی بیشتر و امید به زندگی داشته باشد.

عقیم شدن تاثیر زیادی بر سطح هورمون گربه ها می گذارد. این تغییرات ممکن است پیش آمدهای مثبتی مثل رفتارهای اجتماعی بیشتر و امید به زندگی داشته باشد. باید بدانید به محض اینکه 48 ساعت از عمل جراحی بگذرد سطح انرژی گربه 30 درصد کاهش پیدا می کند درحالیکه اشتهایش 20 درصد افزایش می یابد. این مسئله ممکن است منجربه افزایش وزن شود. این محصول غذایی یک رژیم غذایی مناسب و کامل برای گربه های نر و ماده عقیم شده تا 7 سال است. این غذا می تواند یک کامل کننده برای غذاهای خشک گربه های عقیم جوان باشد.

  • هضم راحت و آسان خوش طعم کالری به اندازه
مــزایا
مــعایب