پوچ بچه گربه چهار تا دوازده ماه برای فاز سوم رشد

در انبار موجود نیست

پوچ بچه گربه چهار تا دوازده ماه برای فاز سوم رشد. این محصول غذایی مرطوب حاوی پروتئین های بسیار قابل هضم ترکیبی و پری بیوتیک هایی هستند که باعث حفظ سلامت دستگاه گوارش بچه گربه می شوند.

این محصول غذایی مرطوب حاوی پروتئین های بسیار قابل هضم ترکیبی و پری بیوتیک هایی هستند که باعث حفظ سلامت دستگاه گوارش بچه گربه می شوند. مجموعه پروبیوتیک های  ترکیبی با یک آنتی اکسیدان سینرژیک شامل ویتامین E، ویتامین C، تائورین و لوتئین قدرت دفاعی بدن بچه گربه شیرخوار را تقویت می کند. ترکیب پروتئین های قابل هضم و پروبیوتیک ها به حفظ سلامت دستگاه گوارش بچه گربه شیرخوار کمک می کند.

  • هضم راحت و آسان خوش طعم
مــزایا
مــعایب