کنسرو غذای بچه گربه یک تا چهار ماه برای فاز دوم رشد

در انبار موجود نیست

کنسرو غذای بچه گربه ۱ تا ۴ ماه برای فاز دوم رشد. مجموعه پروبیوتیک های ترکیبی با یک آنتی اکسیدان سینرژیک شامل ویتامین E، ویتامین C، تائورین و لوتئین قدرت دفاعی بدن بچه گربه شیرخوار را تقویت می کند.

مجموعه پروبیوتیک های ترکیبی با یک آنتی اکسیدان سینرژیک شامل ویتامین E، ویتامین C، تائورین و لوتئین قدرت دفاعی بدن بچه گربه شیرخوار را تقویت می کند. ترکیب پروتئین های قابل هضم و پروبیوتیک ها به حفظ سلامت دستگاه گوارش بچه گربه شیرخوار کمک می کند.

  • هضم راحت و آسان خوش طعم
مــزایا
مــعایب