خمیر دندان مخصوص سگ با عطر درخت چای

در انبار موجود نیست

شما باید دندان های سگ خود را به طور مرتب چک کنید و بهتر است برای جلوگیری از رشد باکتری ها و بوی بد دهان بطور منظم دندان هایش را مسواک بزنید .

این خمیر دندان با عطر درخت چای می باشد که بجز تمیزی دندان ها، دهان سگ بوی خوشایندی می گیرد.

شما باید دندان های سگ خود را به طور مرتب چک کنید و بهتر است برای جلوگیری از رشد باکتری ها و بوی بد دهان بطور منظم دندان هایش را مسواک بزنید .

این خمیر دندان با عطر درخت چای می باشد که بجز تمیزی دندان ها، دهان سگ بوی خوشایندی می گیرد.

  • ۱۰۰گرم
مــزایا
مــعایب