خمیر دندان نعنایی مخصوص سگ

در انبار موجود نیست

شما باید دندان های سگ خود را به طور مرتب چک کنید و بهتر است برای جلوگیری از رشد باکتری ها و بوی بد دهان بطور منظم دندان هایش را مسواک بزنید .

این خمیر دندان بدلیل نعنایی بودن باعث می شود بجز تمیزی دندان ها  دهان سگ بوی خوشایندی بگیرد.

شما باید دندان های سگ خود را به طور مرتب چک کنید و بهتر است برای جلوگیری از رشد باکتری ها و بوی بد دهان بطور منظم دندان هایش را مسواک بزنید .

این خمیر دندان بدلیل نعنایی بودن باعث می شود بجز تمیزی دندان ها  دهان سگ بوی خوشایندی بگیرد.

  • ۱۰۰گرم
مــزایا
مــعایب