تستر نیترات NO3 آب ای پی آی

در انبار موجود نیست

این تستر مناسب برای آکواریوم آب شور و شیرین می باشد

این تستر نیترات آب را چک می کند

این تستر مناسب برای آکواریوم آب شور و شیرین می باشد

این تستر نیترات آب را چک می کند

مــزایا
مــعایب