قفس همستر

  • ۴۶.۵x۲۹.۵x۲۶.۵ سانتی متر

در انبار موجود نیست

اگر شما در خانه همستر دارید بهتر است یک مکان بخصوص برای این موجود کوچک دوست داشتنی در نظر بگیرد تا در نهایت ایمنی و بهداشت بتواند فعالیت خود را انجام دهد و شما هم از ریخت و پاش این موجود دوست داشتنی در امان باشید برای این منظور برای او قفس تهیه کنید.

اگر شما در خانه همستر دارید بهتر است یک مکان بخصوص برای این موجود کوچک دوست داشتنی در نظر بگیرد تا در نهایت ایمنی و بهداشت بتواند فعالیت خود را انجام دهد و شما هم از ریخت و پاش این موجود دوست داشتنی در امان باشید برای این منظور برای او قفس تهیه کنید.

این قفس دو طبقه و داری یک خانه کوچک در بالا برای زمانی که بخواد از دید شما پنهان باشد و یک چرخ گردون در پایین برای بازی همستر شیطون شما در نظر گرفته شده است تا بتواند فعالیت روزانه خود را انجام دهد.

داری دو جایگاه آب و غذا می باشد که به راحتی می توانید آب و غذا برای همستر خود بگذارید. 

  • ۴۶.۵x۲۹.۵x۲۶.۵ سانتی متر
مــزایا
مــعایب