استیک میوه های استوایی مخصوص پرندگان بزرگ جثه, آرا و کاسکو

در انبار موجود نیست

اسنک مخصوص با پایه دانه برای طوطی های خانواده آرا، غنی شده با میوه های استوایی خشک: موز، کیوی، پاپایا و انبه.

اسنک دانه با میوه های استوایی برای طوطی آرا

  • اسنک مخصوص با پایه دانه برای طوطی های خانواده آرا، غنی شده با میوه های استوایی خشک: موز، کیوی، پاپایا و انبه.

  • ۱۵۰ گرم
مــزایا
مــعایب