سرلاک انرژی زا قناری

  • ۱۰۰ گرم
  • ا کیلوگرم
  • ۲۵۰ گرم

در انبار موجود نیست

این سرلاک انرژی زا ایده آل برای پرورش قناری و تمامی جوجه های پرندگان دانه خوار می باشد.

خوراک دستی

  • مخلوط فشرده مواد مغذی و انرژی زا که با آب گرم به صورت خمیر در آمده.
  • ایده آل برای پرورش قناری و تمامی جوجه های پرندگان دانه خوار.
  • برای اطلاعات ترکیبات، آنالیز شیمیایی و نحوه مصرف به بروشور مراجعه فرمایید.
  • ۱۰۰ گرم ۲۵۰ گرم ا کیلوگرم
مــزایا
مــعایب