مواد معدنی و عناصر کمیاب تمامی پرندگان زینتی

در انبار موجود نیست

مواد معدنی و عناصر کمیاب تمامی پرندگان زینتی. این محصول پودر نمک های معدنی است که باید در تمامی سال به خوراک پرندگان اضافه شود. شما باید این ترکیب را بخوبی با خوراک پرنده مخلوط کنید.

این محصول پودر نمک های معدنی است که باید در تمامی سال به خوراک پرندگان اضافه شود. شما باید این ترکیب را بخوبی با خوراک پرنده مخلوط کنید. از مزایای این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ.
  • رشد استخوان ها.
  • بیوشیمی سلول ها.
  • هضم غذا
  • ا کلیوگرم
  • هضم راحت
مــزایا
مــعایب