مکمل غذایی YELLOW MIX

در انبار موجود نیست

خوراک نرم برای پرورش و شرطی کردن تمامی پرندگان دانه خوار و محصولی مناسب برای تغذیه تمامی پرندگان دانه خوار آزاد و در قفس می باشد.

خوراک نرم برای پرورش و شرطی کردن تمامی پرندگان دانه خوار.

  • محصولی مناسب برای تغذیه تمامی پرندگان دانه خوار آزاد و در قفس.
  • در صورت ترکیب با تخم مرغ این خوراک می تواند برای پرورش جوجه ها نیز مناسب باشد.
  • ۴ کیلوگرم
  • مکمل غذایی
مــزایا
مــعایب