آینه به شکل پروانه با نشیمنگاه

در انبار موجود نیست

به وسیله این محصول پرنده با تصویر خود در آینه ارتباط برقرار می کند و ساعت ها سرگرم می شود، این یک راه عالی برای سرحال کردن و برطرف شدن خستگی پرنده است زیرا زمانی که پرنده خسته شود رفتار های ناخواسته ای انجام می دهد مانند کندن پر خود یا پریدن های بیش از حد در قفس.

به وسیله این محصول پرنده با تصویر خود در آینه ارتباط برقرار می کند و ساعت ها سرگرم می شود، این یک راه عالی برای سرحال کردن و برطرف شدن خستگی پرنده است زیرا زمانی که پرنده خسته شود رفتار های ناخواسته ای انجام می دهد مانند کندن پر خود یا پریدن های بیش از حد در قفس.

این محصول از آلومینیوم جلا دیده و آینه دو طرفه ساخته شده است به طوری که پرندگان می توانند خود را از دو زاویه ببینند. شما می توانید آن را باقفل، کاملا ایمن به قفس متصل کنید.

این مدل آینه برای قفس های Vision® توصیه می شود.

همانطور که این محصول برای پرندگان جذاب و سرگرم کننده می باشد برای پرنده تداعی طبیعت را می کند. 

مــزایا
مــعایب