ظرف حاوی بستر لانه سازی پرندگان قابل اتصال به قفس

در انبار موجود نیست

این محصول ابزار لازم برای لانه گذاری پرنده شما را فراهم می کند. این ماده از فیبر طبیعی  ساخته شده است که پرندگان خانگی آن را دوست دارند. درب این محصول کاملا باز می شود که اجازه می دهد تا پرندگان به راحتی به مواد دسترسی داشته باشند. مناسب برای قناری ها و فنچ می باشد.

این محصول ابزار لازم برای لانه گذاری پرنده شما را فراهم می کند. این ماده از فیبر طبیعی  ساخته شده است که پرندگان خانگی آن را دوست دارند. این محصول کاملا باز می شود که اجازه می دهد تا پرندگان به راحتی به مواد دسترسی داشته باشند. مناسب برای قناری ها و فنچ می باشد.

همچنین این امکان را به پرنده می دهد تا پرنده احساس کند در طبیعت است و ساعت ها با این وسیله برای لانه سازی خود سرگرم می شود.

مــزایا
مــعایب