بالن بازی همستر

  • ۱۲ سانتی متر
  • ۱۸سانتی متر

در انبار موجود نیست

از آنجایی که همستر ها شیطون و بازیگوش هستند بهتر است که در قفس آن اسباب بازی قرار دهید تا فعالیت لازم روزانه خود را انجام دهد.

از آنجایی که همستر ها شیطون و بازیگوش هستند بهتر است که در قفس آن اسباب بازی قرار دهید تا فعالیت لازم روزانه خود را انجام دهد.

همستر ها علاقه زیادی به توپ های گرد دارند به همین منظور این بالن اسباب بازی مناسب و جذابی برای همستر است تا فعالیت روزانه خودش را انجام دهد.

  • ۱۲سانتی متر ۱۸سانتی متر
مــزایا
مــعایب