اسباب بازی مقوایی

در انبار موجود نیست

این اسباب بازی مقوایی می باشد که می توانید با آن طرحی شبیه کامیون را بسازید و در داخل محفظه حیوان خانگی خود قرار دهید. می توانید برای سرگرمی بیشتر همستر خود، در داخل این اسباب بازی غذا قرار دهید تا همستر در پیچ و خم های اسباب بازی به دنبال غذا برود.

از این طریق همستر شما ساعت ها سرگرم می شود.

این اسباب بازی مقوایی می باشد که می توانید با آن طرحی شبیه کامیون را بسازید و در داخل محفظه حیوان خانگی خود قرار دهید. می توانید برای سرگرمی بیشتر همستر خود، در داخل این اسباب بازی غذا قرار دهید تا همستر در پیچ و خم های اسباب بازی به دنبال غذا برود.

از این طریق همستر شما ساعت ها سرگرم می شود.

پیچ و خم کمک می کند تا غریزه طبیعی جویدن همستر خود را برآورده کنید، در عین حال به انجام فعالیت های روزانه و کاهش خستگی او کمک می کنید.

  • قرمز
مــزایا
مــعایب