قطره تعلیم ادرار مخصوص سگ

  • ۵۰ میلی لیتر

در انبار موجود نیست

این قطره به منظوره تعلیم محل ادرار به توله سگ در منزل استفاده می شود و بعضی از خصوصیات اخلاقی ناخواسته سگ  را از بین می برد. شما می توانید از این قطره همراه با پد آموزشی ادرار، محل ادار توله سگ را به او آموزش دهید.

این قطره به منظوره تعلیم محل ادرار به توله سگ در منزل استفاده می شود و بعضی از خصوصیات اخلاقی ناخواسته سگ  را از بین می برد. شما می توانید از این قطره همراه با پد آموزشی ادرار، محل ادار توله سگ را به او آموزش دهید.

  • ۵۰ میلی لیتر
مــزایا
مــعایب