قطره تعلیم ادرار مخصوص سگ

  • ۵۰ میلی لیتر

42,000 تومان

در انبار موجود نیست

این قطره به منظوره تعلیم محل ادرار به توله سگ در منزل استفاده می شود و بعضی از خصوصیات اخلاقی ناخواسته سگ  را از بین می برد. شما می توانید از این قطره همراه با پد آموزشی ادرار، محل ادار توله سگ را به او آموزش دهید.

این قطره به منظوره تعلیم محل ادرار به توله سگ در منزل استفاده می شود و بعضی از خصوصیات اخلاقی ناخواسته سگ  را از بین می برد. شما می توانید از این قطره همراه با پد آموزشی ادرار، محل ادار توله سگ را به او آموزش دهید.

  • ۵۰ میلی لیتر
مــزایا
مــعایب